Tietosuoja

Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt, että henkilötietojasi voidaan kerätä, käsitellä ja käyttää tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä

Pinnat Puhtaiks

Y-tunnus: 2924430-8

Yhteyshenkilö: Eija Räsänen

Tervaskankaantie 16, 83900 Juuka

eija@pinnatpuhtaiks.fi

2. Mistä tietoja kerätään?

Tiedot saadaan asiakkailta verkkosivujen Ota yhteyttä-lomakkeen kautta, sähköpostilla tulleiden tarjouspyyntöjen kautta ja asiakkailta itseltään palvelujen tilaamisen yhteydessä.

3. Mitä tietoja käsitellään?

Pinnat Puhtaiks haluaa kunnioittaa ja suojata asiakkaidensa yksityisyyttä. Tietoja kerätään ja käsitellään tietosuoja-asetusten mukaisesti.

Käsiteltäviä asioita ovat:

  • Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakasnumero
  • Henkilötietojen käsittelyä koskevat suostumukset ja kiellot
  • Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tapahtumat ja tehtävät
  • Asiakasviestit ja tallenteet, joissa asiakas on osapuolena
  • Muut suostumukseen perustuvat suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot
  • Asiakkaan verkkokäyttäytymisen ja palvelun käytön seuranta evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla, kerättyjä tietoja voivat olla verkkoselailuun käytetty kanava, selain, päätelaite, laite- tai evästetunniste, IP-osoite, istuntotunniste ja istunnon aika ja kesto, lokitietoja.

Tietoja käsittelee rekisterinpitäjän lisäksi yrityksen kirjanpidosta huolehtiva tilitoimisto ja muut yhteistyökumppanit. Yhteistyökumppaneinamme käytämme vain luotettavia ja vastuullisia toimijoita.

4. Mihin tietoja käytetään?

Pinnat Puhtaiks tarvitsee tietojasi sopimusten teon yhteydessä ja laskutuksessa. Tietoja tarvitaan myös asiakassuhteiden hoitamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen.

5. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään vain tarpeellinen aika asiakassuhteiden hoitamista varten. Lisäksi tietoja säilytetään yrityksen kirjanpidossa lain vaatima aika, jonka jälkeen tiedot tuhotaan.

Asiakkaalla on oikeus pyytää ote kerätyistä tiedoista olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään.